تماس با ما


دفترمرکزی: کابل، کارته چهار، سرک حوزه سوم امنیتی پولیس.

 تماس: 28 25000 20(0) 93+ 

وتسآپ: 4444 56 731(0) 93+ 

 ایمیل: info@pim.af


2021-06-20 15:03:59

تماس با ما


پیام بگذارید
تماس و شبکه های اجتماعی


تماس با ما

info@pim.af

0202500028 | 0731564444

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است

توسعه وب سایت در : KabulKia